Algemeen

 

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Kapperij Ursela. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing. Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker in. Kapperij Ursela behoudt zich het recht voor om zonder bericht de inhoud van de site alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.
 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten: © 2013 Kapperij Ursela

 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Kapperij Ursela, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kapperij Ursela.
 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Kapperij Ursela sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.
 

Links naar derden

 

Links naar derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Kapperij Ursela.
 

Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Afspraak maken

Kapperij Ursela Beneden-Leeuwen

Zandstraat 99
6658CP
Beneden-Leeuwen
telefoon 0487-591051
email info@kapperijursela.nl
Openingstijden
Ma gesloten
Di 09:00 - 17:30 uur
Wo 09:00 - 17:30 uur
Do 09:00 - 17:30 uur
Vr 09:00 - 20:00 uur
Za 08:30 - 15:00 uur

 

Login  Disclamer Copyright¬©2013 All Rights Reserved: Kapperij Ursela